Energieffektiva elmotorer till nästa nivå

Genom att uppgradera och byta ut äldre elmotorer till ABB:s ultraeffektiva SynRM IE5, med cirka 50 procent lägre energiförluster än en IE2-klassad motor, får användare en mer energieffektiv och hållbar lösning, med högre tillförlitlighet.

ABB:s synkrona reluktansmotor (SynRM) är ett nytt förstahandsval för att möta ökade globala krav på förbättrad energieffektivitet. Dessa motorer uppfyller nu den nya energiklassen IE5 ultra-premium, fastställd av International Electrotechnical Commission (IEC)

Motorn har upp till 50 procent lägre energiförluster och sänker energiförbrukningen betydligt jämfört med den vanligt förekommande motortypen induktion i IE2-utförande. ABB presenterade SynRM redan 2011. Det har gjorts flera studier som visar på energibesparingar på upp till 25 procent, beroende på användnings- och driftsförhållanden.

Energiklass IE5 är möjlig att uppnå tack vare en konstruktion som kombinerar fördelarna med teknik som utnyttjar permanenta magneter med induktionsmotorns enkla och robusta konstruktion och dess servicevänlighet. En energieffektiv och hållbar produkt bör ge så litet avtryck som möjligt. Därför används inte sällsynta jordartsmetaller som är vanligt förekommande i magneter.

Ytterligare fördelar med SynRM IE5 är lägre temperatur i lager och lindning, vilket ger ökad driftsäkerhet och livslängd. Motorernas konstruktion bidrar dessutom till lägre ljudnivå vilket skapar bättre arbetsmiljö.

SynRM IE5 uppfyller kraven enligt IEC TS 60034-30-2 och är tillgänglig i effektområdet från 5,5 upp till 315 kW i axelstorlekar IEC 132 – 315. De kan specificeras som del av ett motor-drivpaket med ABB:s frekvensomriktare.

Comments are closed.