Videokommunikation ökar öppenheten

Korta videomeddelanden har blivit en del av den vardagliga kommunikationen på sociala medier och de är även en växande trend i intern kommunikation i företag under 2010-talet. Ny forskning påvisar att användning av videomeddelanden för strategisk kommunikation ökar känslan av transparens och inklusion i företaget.

I sin doktorsavhandling ”What are you looking at?! Online videos as visual strategic organizational communication” har Mikaela Krohn identifierat en specifik genre av visuell kommunikation i företagsorganisationer när det gäller strategiarbete.

– Vi är vana vid att strategi är något allvarligt, som ofta kommuniceras i formella meddelanden eller i auditoriepresentationer som verkar värdiga och ändamålsenliga för strategi. Min forskning fokuserar på hur medarbetarna förhåller sig till att viktiga meddelanden kommuniceras på ett icke-konventionellt sätt med online-videor.

Den här typen av kommunikationspraxis är ett exempel på att den kommunikationskultur som vi har lärt oss i våra privata sociala medier håller på att krypa sig in i arbetslivet. Spontant kan man tänka sig att många tycker att informell kommunikation av det här slaget är trevlig också i arbetssammanhang.

– Ytligt sett har videorna ingen direkt påverkan på den dagliga verksamheten. Det är bara en bråkdel av medarbetarna som tar sig tiden att titta på filmerna. För den stora majoriteten är det mera traditionella kommunikationskanaler såsom möten med den egna chefen som räknas. Men om man analyserar fenomenet grundligare kan man märka de små effekterna som videorna ger upphov till.

Krohns resultat tyder på att visuell kommunikation påverkar företagets sociala sammanhang både genom synlighet och visualitet. Videor kan göra ett synligt intryck med ett enda ögonkast. Medarbetare registrerar att det har publicerats nyheter även om de inte ser på själva filmen. Det här ökar känslan av transparens i organisationen. De medarbetare som däremot väljer att se på filmerna och tar del av det visuella uttrycket i filmen kan uppleva en känslokontakt och engagemang utöver meddelandets budskap, men bara om det visuella uttrycket uppfattas som genuint.

– I bästa fall kan visuell kommunikation med videor åstadkomma starkare engagemang i företagets strategi. I värsta fall kan budskapet på videon tolkas som ett skämt och avleda medarbetare från den strategiska riktningen. Man måste inse att när man tar in kommunikationsmedel från sociala medier till företagets interna kommunikation, så tar man också in den oförutsägbara kommunikationskulturen från sociala medier.

Comments are closed.