Flerkanalig AWG och digitaliserare i ett paket

hybridNETBOX är en ny instrumentplattform för tillämpningar som kräver samtidig generering och insamling av signaler. Sex modeller finns som erbjuder val av två, fyra eller åtta par av matchade AWG- och digitaliserar-kanaler, med utgångs- och samplingshastigheter på 40, 80 och 125 MSa/s.

Plattformen kan samtidigt skapa och insamla elektroniksignaler för mätsystem som måste utföra automatisk återkopplad testning eller testning som svarar på stimuli. De kan exempelvis återge och fånga ekosignaler av den sort som förekommer inom exempelvis radar, sonar, lidar eller ultraljud. Eftersom de är flerkanaliga kan de testa sådana system även när dessa utnyttjar arrangemang med sändare och mottagare.

hybridNETBOX passar också för ATE-tillämpningar där komponenter och subsystem måste testas på ett snabbt och automatiskt sätt. De kan snabbt fastställa funktion och tolerans hos kretsar eller enheter som testas (DUTs/UUTs) genom att träna dem med många lättjusterade sammansatta signaler. Testprocessen kan utnyttjas inom en rad tillämpningar som exempelvis busstestning, MIMO-kommunikationer, kretsverifiering, mekatronik och robotar.

– Vi har skapat hybridNETBOX-serien för ingenjörer och forskare som kräver precis, samtidig vågformsgenerering och signalinsamling i manuella, automatiska eller fjärrstyrda tillämpningar, säger Oliver Rovini, teknisk chef hos Spectrum Instrumentation. Med dessa bärbara LXI-instrument erbjuder vi unika maskin- och programvarubaserade möjligheter som gör att samtliga användare kan matcha sina specifika testbehov och även snabba på sina testprocesser.

Samtliga enheter använder den senaste 16-bitars tekniken för digital-till-analog och analog-till-digital omvandling. Samtliga kanaler är synkroniserade och delar en gemensam klocka och trigger. AWG-kanalerna kan ge nästan vilka vågformer som helst med signalamplituder på upp till ±6 V till 50 ohm eller ±12 V till hög impedans.

Vågformernas utgående lägen inkluderar “Single-Shot”, “Loop”, ”FIFO Streaming”, “Gated Replay” och ”Sequence Replay”. Det innebär att testrutiner lätt kan skapas som kan vara allt från enkla till sammansatta. Samtidigt är digitaliserarkanalerna utformade att hantera en rad olika insignaler. De har inspänningsområden som kan varieras från ±200 mV till upp till ±10 V med fullt programmerbar offset och valbar ingående impedans (50 ohm och 1 Megaohm). Både obalanserade och differentiella mätningslägen är tillgängliga.

Likt AWG-kanalerna stöder de ett antal olika driftlägen, inkluderande “Single-Shot”, ”FIFO Streaming”, ”Multiple Recording”, ”Gated Sampling” och ABA (switchad samplingshastighet). Detta kombineras med olika flexibla triggerlägen (Channel, External, Software, Window, Pulse, Re-Arm, Spike, Logic och Delay).

Frontpanelen hos hybridNETBOX har stöd för flera digitala I/O-kopplingsdon. Dessa gör det lättare att integrera enheter i ett testsystem. Synkrona markörutgångar är exempelvis tillgängliga som kan användas på AWG-kanalerna för att möjliggöra precis styrning av andra kretsar eller instrument. På liknande sätt är det möjligt att synkronisera enheten med annan utrustning genom att utnyttja en extern klocka och trigger.

Eftersom hybridNETBOX- instrumenten är fullt LXI- kompatibla är de lätta att styra och använda. Det är bara att ansluta enheten till en PC eller ett företags nätverk via baksidans Gbit Ethernet-port. Instrumenten kommer med samtliga verktyg som behövs för att börja generera vågformer och insamla signaler. Vardera hybridNETBOX inkluderar Spectrums egna styrprogram – SBench 6 – för signalgenerering, -insamling, visning, signalbehandling, lagring och rapportering. SBench 6 gör att vågformer kan skapas med hjälp av standardfunktioner och matematiska ekvationer. Data kan insamlas med digitaliserardelen och sedan överföras till AWG för uppspelning. Det är möjligt att dela data med andra program eller utrustningar, såsom exempelvis oscilloskop, med hjälp av inbyggda import/export-funktioner för överföring av data i binärt, ASCII- eller vågformat. hybridNETBOX är fullt programmerbar och kommer med drivrutiner för operativsystemen Windows och Linux, liksom programmeringsexempel för C++, LabVIEW, MATLAB, Visual Basic .NET, Python och andra programmeringsspråk.

Comments are closed.