Enea köper rumänskt konsultföretag

Med förvärvet av IP Devel växer Eneas konsultverksamhet i Europa kraftigt och ger tillgång till nya kunder inom främst telekomindustrin som är Eneas huvudmarknad.

IP Devel är specialiserat på utveckling av inbyggda system för telekommarknaden och på avancerad testverksamhet. Sedan starten 2000 har företaget vuxit snabbt och omsatte i fjol cirka 4 miljoner euro, med god lönsamhet.
Sedan år 2006 är Enea en av IP Devels största kunder och samarbetspartners. IP Devel har cirka 120 anställda.
Enea erlägger 3,2 miljoner euro kontant för hela bolaget samt en tilläggsköpeskilling som bygger på IP Devels utveckling kommande fyra år.

Comments are closed.