Enea fördjupar samarbetet med Freescale

Enea har tecknat ett strategiskt avtal med Freescale Semiconductor som innebär att Enea och Freescale fördjupar sitt tekniska samarbete för att integrera Eneas operativsystem Enea OSE med Freescales QorIQ, PowerQUICC och StarCore processorer.

Viktiga komponenter i avtalet är samarbetet kring framtida produktplaner, dela framtagandet av immateriella rättigheter, samt gemensam marknadsföring och utveckling av kunder. Produkterna kommer att anpassas till varandra på ett djupgående plan med början i de tidigaste stadierna av design och fortsätta genom hela produktens livscykel. Detta kommer att resultera i en produktportfölj med bred täckning som kommer att finnas tillgänglig vid eller strax efter lansering av Freescales nya processorer. Dessa kommer att vara optimalt anpassade för att dra nytta av alla aspekter av processorns prestanda och funktioner.
– Omfattningen av avtalet och dess betydelse för framtiden för vår bransch kan inte överskattas.
Det säger Per Åkerberg, vd och koncernchef för Enea.
– Inbyggda multicore-processorer har blivit mycket avancerade och kräver avsevärt optimerade mjukvaruplattformar och verktyg för att effektivt dra nytta av hela deras prestanda och kapacitet, säger Raja Tabet, vice president of Software and Systems för Freescales Networking & Multimedia divison.

 

Comments are closed.