144 miljoner till satsning på matematik

Ett viktigt verktyg för ingenjörer är kunskaper i matematik. Skolverket beviljar nu över 144 miljoner kronor till olika lokala projekt för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i grundskolan.

Totalt får 90 000 elever runt om i landet del av satsningen. Intresset har ökat kraftigt jämfört med förra året då Skolverket fördelade bidraget för första gången.

Viljan att förbättra matematikundervisningen är stark i skolorna. Intresset för matematiksatsningen har varit många gånger större än vad pengarna räcker till. Totalt har det kommit in över 1600 projektbeskrivningar från hela landet. Kommuner och fristående skolhuvudmän har sammanlagt sökt över 900 miljoner kronor.

– Det är glädjande att så många sökt och att intresset har växt inför den här andra ansökningsomgången. Det handlar om en ökning med 50 procent, säger Anders Palm som är projektledare på Skolverket.

Undervisningen i matematik har uppmärksammats mycket de senaste åren, inte minst eftersom flera nationella och internationella rapporter pekar på vikande kunskaper i matematik hos svenska grundskoleelever.

– Dt vi kan se nu och som är positivt är att skolorna vill arbeta med de områden där man har identifierat brister i undervisningen, till exempel förståelsen för de fyra räknesätten.

377 projekt runt om i landet har beviljats bidrag. Sammanlagt 90 000 elever och över 5 000 lärare från norr till söder kommer att vara aktiva i olika insatser för att förbättra matematikundervisningen. Elever i 167 kommuner och 32 fristående skolor berörs av satsningen. Alla matematikprojekt som beviljats bidrag från Skolverket finns redovisade på www.skolverket.se. Där finns också kontaktuppgifter till de personer som är ansvariga för respektive utvecklingsprojekt.

Projekten handlar om många olika typer av insatser som till exempel studiecirklar och fortbildning inom särskilda matematiska områden eller i särskilda metoder. En sådan metod är ”lesson study” som bygger på att lärare tillsammans studerar och analyserar ett väl avgränsat moment i undervisningen. Man provar olika vägar för att slutligen komma fram till ett bra sätt att undervisa kring det aktuella området.

Comments are closed.