MEMS-mikrofoner med HiFi-kvalitet

Nya iMEMS-mikrofoner från Analog Devices ger klarare och mer förståelig röstkvalitet utan störande bakgrundsljud. Små, tunna kapslar gör mikrofonerna perfekta för bärbar elektronik.

Analog Devices Inc har utvecklat två nya MEMS-mikrofoner, ADMP404 och ADPM405, för bärbar elektronik. De passar för HiFi-återgivning i audio/video-utrustning, funktioner för hands-free-kommunikation och röstigenkänning med inbyggt undertryckning av störande ljud som t ex vindljud. Dessutom är de nya mikrofonerna kompatibla med TIA-920 för VoIP-applikationer.
De två nya mikrofonerna, i Analog devices process iMEMS, ger ett signal/brus-förhållande (SNR) på 62dB (A-vägt) och de innehåller ett integrerat högpassfilter. Undertryckningen av störningar på matningsspänningen, PSRR (Power Supply Rejection Ratio PSRR) är 70 dBV.
Mikrofonerna ADMP404 och ADMP405 finns i små och tunna, 3,35×2,50×0,88 mm stora SMD-kapslar. Dessa klarar omsmältningslödning utan känslighetsdegradering. Båda mikrofonmodellerna är halogenfria.
Tack vare en rak, bredbandig frekvenskarakteristik från 100Hz till 15kHz (ADMP404), respektive 200Hz till 15kHz (ADMP405), behöver de inget hårdvarufilter eller avancerad signalbearbetning för att förbättra ljudkvaliteten.
Modellen ADMP405 med 200Hz gränsfrekvens för högpassfiltret är den första mikrofonen på marknaden med denna egenskap. Därmed är det möjligt att filtrera vindljud eller ljud från fläktar.
– Systemingenjörer inser mer och mer att en låg mikrofonkvalitet i början av en signalkedja ställer högre krav på den efterföljande ljudbearbetningen. Detta leder till en ökad strömförbrukning, högre kostnader och en mer komplex systemdesign, säger Mark Martin, vice VD vid MEMS/Sensor Group, Analog Devices.

 

Comments are closed.