EIF/IM-förslag till Miljödepartementet

Branschföreningarna IM- och Elektronikindustriföreningens underkännande av Naturvårdsverkets förslag till förändring av sanktionsavgifter avseende EE-registret följs nu av ett eget förslag.

Förslaget från IM och EIF kan sammanfattas som:
* Ge amnesti till de företag som vill göra rätt för sig! De som idag för sent anmäler sig till EE-registret påförs en förseningsavgift på 100 000 kr(!) och dessutom 20 000 kr om uppgifter saknas om hur uttjänta produkter tas om hand.
* Rimliga sanktionsavgifter kan vara: Ej redovisat i tid 10 000 kr, en påminnelse 50 000 kr, två eller fler påminnelser 100 000 kr.
* EE-registret bör organiseras som det rapporteringssystem det är. Därför är det rimligt att överklagan görs till Länsrätten.
* Naturvårdsverket bör kunna väga in omständigheter i hanteringen av EE-registret. Som det nu är har många företag kommit i kläm i ett kantigt regelsystem.
* Sanktionsavgifterna skall inte behöva betalas i förskott vid överklagan.

Comments are closed.