Orolia tar över Pendulum

Den franska företagsgruppen kompletterar sina företag för precisionsgenerering och distribution av tid- och frekvens med det svenska mätinstrumentföretaget Pendulum. Den tidigare ägaren och styrelseordföranden, Harald Kruger, kommer att verka som vd i ett Pendulum som skall drivas i samma former som tidigare. På sikt ser man synergieffekter med övriga bolag.
Pendulum anses väl passa ihop med Orolias övriga företag, som alla har en inriktning på precisionsutrustning för tid och frekvens: Företagen T4 Science tillverkar vätemasrar, SpectraTime (f d Temex Time) och  Spectagon tillverkar frekvensreferenser. Dessa företag är inriktade på systemlösningar för telekomsystem, metrologisystem etc medan tyngdpunkten för Pendulum ligger på mätinstrument.

Comments are closed.