Telogics största avtal hitills

Telelogic tecknar rekordavtal värt 135 MSEK med EADS
Telelogic har tecknat ett femårigt licens-, underhålls- och serviceavtal med European Aeronautic Defense and Space Company (EADS), till ett rekordvärde av 135 MSEK (14,7 MEUR). Avtalet inkluderar ett tidigare tecknat avtal värt 23,5 MSEK (2,5 MEUR),. Av avtalets totala värde utgörs merparten av underhållsintäkter.

Det nya avtalet förhandlades fram inom ramen för EADS koncernövergripande initiativ PHENIX (arbetsnamnet för företagsövergripande initiativ inom PLM-området (Product Lifecycle Management (PLM) Harmonization for ENhanced Integration and eXcellence)) och inkluderar samt expanderar alla tidigare existerande avtal mellan EADS och Telelogic. Inom ramen för PHENIX, standardiserar EADS hela sin kravhanterings-, definitions- och analysprocess på en grundstomme som är baserat på Telelogic DOORS®.

”Kravhantering är ett av flera viktiga tekniska fokusområden inom PHENIX-programmet. EADS behövde inte enbart en leverantör som förstår de utmaningar som företaget ställs inför i en kund-/leverantörsrelation på flyg- och försvarsmarknaderna, utan även en strategisk partner som har en bred och skräddarsydd produktportfölj,” säger Jean-Yves Mondon, chef för PHENIX-programmet på EADS. ”Telelogics lösningar och affärsidé tillgodoser båda dessa

Comments are closed.