Effektsparande minnen för Internetservrar

Spansion kalkylerar med att energiförbrukningen i Internetservrar kan minskas till en åttondel av dagens förbrukning genom att ersätta DRAM med Spansions EcoRAM.
– Effektförbrukningen i värdens Internetservrar, t ex hos Google, Yahoo etc, motsvarar elförbrukningen i länder som Sverige, Iran och Turkiet, säger Florian Bauch, Spansion EMEA.
Han stödjer sig på en undersökning som dr Jonathan Koomey, professor vid Stanforduniversitetet och "senior fellow" vid Uptime-institutet, har gjort. Den visar att effektförbrukningen i Internetservrar ökar exponentiellt med tiden. Vid 2010 kommer världens Internetservrar att förbruka lika mycket som Italien om utvecklingen fortsätter.
Men den trenden vill Spansion nu bryta. Deras nya EcoRAM, som är en ny typ av NOR-flash, skall kunna ersätta DRAM. Flash-minnen behöver ingen refresh, vilket minskar effektförbrukningen. Det är svårt att fortsatt minska DRAM-cellernas storlek eftersom lagringskondensatorn måste ha en viss kapacitet. Flash-celler kan däremot minskas i takt med kommande processnoder och Spansions Mirrorbit-teknik ger dessutom två bitar per cell. Minskade minnesceller betyder också mindre effektförbrukning.
Läshastigheten för ett EcoRAM ligger enligt Spansion nästan i klass med ett DRAM. Däremot är skrivhastigheten avsevärt större. Men i applikationer som Internetservrar byts informationen sällan. Att uppdatera 1 Terabyte data tar enligt Spansion 5 timmar med traditionella NOR DIMM, medan tiden för EcoRAM-uppbyggda system bara är 30 minuter.
I traditionella Internetservrar drar en 4 Gbyte DRAM DIMM-modul 10 W. Samma effekt drar ett Gbyte EcoRAM DIMM med åtta gånger så stor minnesrymd.
EcoRAM-kretsar utvärderas nu hos tillverkare av Internetservrar och beräknas nå marknaden under slutet av året. Kretsarna tillverkas i Japan, i en 65 nm process. Redan nästa år går man över till 45 nm, året efter till 32 nm och år 2112 räknar Spansions med att producera 16 Gbyte EcoRAM i en 22 nm process.

Comments are closed.