Solenergidrivet GSM-system

Det indiska telekomföretaget VNL skall förse miljarder människor på landsbygden med billig mobiltelefoni. Det svenska konsultbolaget Knightec fick uppdraget att utveckla en soldriven kraftenhet som dygnet runt kunde ge minst 150 W per basstation.
Resultatet blev att VNL nu har ett komplett självförsörjande system av enkla, billiga, underhållsfria GSM-basstationer utan aktiv kylning, med en kraftenhet som drivs av solpaneler och som levererar en effekt på 150 W under årets alla dygn. Och det till en kostnad som ligger 20 gånger under marknadspriset.

Comments are closed.