Effektreserv också i framtiden

Regeringen beslutar nu om en ny förordning om effektreserv. Tidigare var tanken att effektreserven inte skulle behövas, men det skulle innebära för stora risker. I den nya förordningen finns bestämmelser om att Svenska kraftnät ska verka för att effektreserven ska ha en bättre miljöprofil än i dag.

− Effektreserven har tidigare bestått av produktionskällor som använder kol och olja. Därför är det angeläget att ställa miljökrav på de anläggningar som ska ingå i effektreserven framöver, säger energiminister Ibrahim Baylan.
Riksdagen har antagit regeringens förslag att förlänga giltighetstiden för lagen (2003:436) om effektreserv till och med den 15 mars 2025. Det är för att säkerställa att det finns el under årets alla dagar, även efter att de aviserade stängningarna av reaktorerna i Ringhals och Oskarshamn, som reserven förlängs. Regeringen har nu beslutat att det kommer ställas miljökrav vid upphandlingen. Bestämmelser om detta finns i en ny förordning om effektreserv.
I en övergång från kärnkraft till vindkraft är effektreserven framför allt nödvändig då det är kallt och vinden är svag. Normalt sett används då snabbstartade enheter som går på olja eller gas. Hur det skall kunna ges en miljöprofil återstår att se.

Comments are closed.