RISE etablerar huvudkontor i Göteborg

Styrelsen för RISE meddelar idag att det nya huvudkontoret kommer att placeras i Göteborg.
– Västsverige är ett av Sveriges viktigaste industri- och forskningskluster och med över 1100 anställda i regionen är det naturligt val för nya RISE att etablera huvudkontoret i Göteborg, säger Pia Sandvik, styrelseordförande (och blivande vd) i RISE.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 500 medarbetare. Koncernen skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland Young Professionals, enligt Universums senaste rapport, som omfattar över 35 000 akademiker.
Under 2015 påbörjade SP, tillsammans med övriga delar av RISE, en process för att forma en mer samlad institutssektor. Med gemensam strategi och ökat samarbete kommer RISE-instituten kunna erbjuda både bättre och helt nya tjänster. Processen fortsätter under 2016.

Comments are closed.