EBU uppmanar till respekt för principer

EBU har antagit principer för internetansluten teve och hybridtelevision som om de tillämpas, kan leda till lägre kostnader, större utbud och en bättre tittarupplevelser för konsumenterna.

Rådet uppmanade alla parter att stödja och respektera dessa principer, enligt ett pressmeddelande.

EBU (European Broadcasting Union) anser att nya hybridsystem bara kommer att kunna utnyttjas fullt ut om de använder teknik som är harmoniserade inom hela Europa, och som gör att programföretag och andra innehållsleverantörer kan länka ihop utsändningar och så kallat on-demand-innehåll såsom ”catch-up TV”.

Mer information om dessa principer finns på den här länken till en pdf från EBU .

Comments are closed.