Världsmarknad väntar ny fiber för fiberlaser

Nystartade företaget Raybium i Sundsvall levererar optiska fibrer för fiberlasrar med betydligt längre livslängd än tidigare. Fiberlasrar används främst inom materialbearbetningsindustrin för att exempelvis skära, svetsa och märka i stål, plåt eller plast. Produkterna har rönt stort intresse runt om i världen.

– Tillgången till labbmiljön och möjligheten att använda mätinstrument hos Fiber Optic Valley Labs var avgörande för att få fram produkten. Mottagandet bland kunderna i Kalifornien var avgörande för vårt beslut att starta företaget, säger Bengt-Olof Larsson, vd och grundare av Raybium.
Produktutveckling och framtagning av prototyp har skett i Fiber Optic Valley Labs och finansierats av statliga Vinnova. Innovationen grundar sig på forskning utförd vid Mittuniversitet i Sundsvall.
Genom forskningen har man på Labs lyckats få fram en fiberlaser med unika egenskaper, som både ökar livslängden och skapar nya möjligheter för olika laserverktyg. Det handlar främst om industriell bearbetning av olika material som att skära, svetsa och märka i stål, plåt eller plast.
Fiberns aluminiumsilikat-glas är dopad med yttrium – en sällsynt jordmetall. Men till skillnad från traditionella fibrer i yttriumdopad aluminiumsilikat har Raybium utvecklat en fiber med hög tillförlitlighet och hög verkningsgrad och samtidigt behållit materialets goda egenskaper. Det man nu tillverkar är en fiberkabel för 1030-1100 nm våglängd, avsedd för högeffektslasrar. Inom kort lanserar man även en fiber för 975 – 1010 nm.
Raybium tillverkar även fiberkabel, dopade med erbium eller tulium.
Närmast vidtar produktion av mindre kvantiteter till ett flertal kunder som vill testa nyheten. De första leveranserna beräknas äga rum under hösten.
Går planerna i lås finns stora förutsättningar för Raybium att inom några år omsätta mångmiljonbelopp.
– Det är det här vi brinner för, att utifrån avancerad forskning utveckla kommersiellt bärkraftiga varor och tjänster, så det känns fantastiskt bra idag, säger Magnus Engholm, forsknings- och utvecklingsansvarig på Fiber Optic Valley.
Fiber Optic Valley är en organisation som arbetar för att Sverige ska bli världsledande inom utveckling av produkter och tjänster baserade på fiberoptik. Huvudkontoret ligger i Hudiksvall, i Sundsvall (och i augusti även i Gävle) finns lokalkontor. Affärsidén är att hjälpa lokala och globala företag att växa. Detta sker genom ett unikt stöd i form av forskning, utbildning, finansiering, kontakter och affärsutveckling – och en lika unik testmiljö för tekniska och beteendevetenskapliga studier.
Fiber Optic Valley Labs är en resurs för alla som har en idé till en produkt eller tjänst baserad på fiberoptik. Syftet är att erbjuda en öppen labmiljö där idéer kan testas och utvecklas på ett tids- och kostnadseffektivt. Slutmålet är att skapa nya arbetstillfällen och locka företag till regionen.
Raybium kommer att ställa ut på Photonics West, den 25-27 januari 2011 i San Fransisco.

 

Comments are closed.