Differentialprobar från Rohde & Schwarz

Vid överföring av snabba signaler använder man ofta ett differentiellt ledningspar. För att mäta behöver man då en differentialprob till oscilloskopet.

För att mäta differentiella klocksignaler är det inte tillräckligt att använda en vanlig “single end”-prob med tanke på att man exakt måste kunna se när ett snabbt omslag inträffar.
Rohde & Schwarz har för sina oscilloskop i serierna RTO och RTM tagit fram en två nya differentialprobar,R&S RT-ZD20 and R&S RT-ZD30, som via adapter även passar för att anslutas till märkets spektrum- nätverksanalysatorer via probadaptern RT-ZA9.
Bland kraven för sådana mätningar hör hög känslighet, ett stort dynamiskt område och minimal belastning av mätobjektet.
Rohde & Schwarz nya differentialprobar uppges ha ett mycket lågt brus, typiskt 3 mV, och ett stort dynamiskt område, ± 5 V även på höga frekvenser. Inimpedansen är 1 Mohm och inkapacitansen är 0,6 pF.
Proben har en knapp från vilken basfunktioner i oscilloskopet kan styras, funktioner som run/stop, autoset eller skärmdump.
Proben följer även RS ProbeMeter, vilken ger common-mode-spänningen (likspänning) och differentialspänningen oavsett hur basenheten ställs in. Användaren ser därmed direkt på vilken common-mod-potential signalparet befinner sig.

Comments are closed.