Ska utveckla framtidens elfordon

Elektriska vägar kan bidra till att lösa framtidens miljö och energiproblem. I samarbete med Volvo utvecklar en grupp robotikforskare vid Örebro universitet den teknik som gör det möjligt att ansluta ett fordon till en markbaserad elledning, så att det drivs av elektrisk energi i stället för fossila bränslen.

 

Professor Ivan Kalaykov

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

– Vi blev tillfrågade eftersom vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att utveckla strömavtagaren, det vill säga den del som leder ström till fordonet, säger Ivan Kalaykov, professor i reglerteknik vid robotikcentrumet AASS på Örebro universitet.

Tekniken bygger på en rörlig robotarm på fordonets undersida, som automatiskt söker upp och ansluter sig till elledningen. I sin helhet omfattar projektet många frågeställningar, men just strömavtagaren anses vara den största tekniska utmaningen. Den ska vara flexibel och följsam, kunna röra sig under hela fordonet för att inte tappa kontakten med markledningen och klara olika väder- och vägförhållanden.

– Den måste hela tiden vara i fysisk kontakt med vägens yta, samtidigt som den måste kunna anpassa sig till ojämnheter och eventuella hinder. Dessutom ska den kunna koppla till och från ledningen ofta och snabbt under pågående färd, till exempel vid på- och avfarter och omkörningar.

– Till detta kommer kravet på säkerhet för både trafikanter och de människor och djur som kan komma in i det elektrifierade vägområdet. Därför deltar vi också aktivt i konstruktionen av hela strömförsörjningssystemet.

Utvecklingsarbetet sker i samarbete med Volvo eftersom det första målet är att elektrifiera tunga fordon som lastbilar och bussar. Det kommer då att handla om hybridbilar som växlar till ett annat framdrivningssystem utanför de elektriska vägarna.

Projektet är treårigt, men före jul ska Ivan Kalaykov och hans forskarkollega Anani Ananiev presentera sina första resultat. I slutet av 2012 räknar man med att ha ett färdigt system som kan installeras på ett fordon för vidare testning. Prototypen ska tillverkas i samarbete med den industriella partner CNC Quality AB och Campus Alfred Nobel i Karlskoga.

– Det här är en innovation som har alla utsikter att kommersialiseras i takt med ökade energi- och miljöproblem, understryker Ivan Kalaykov i ett pressmeddelande.

Comments are closed.