Det nya namnet blir TDK-Lambda

Densei-Lambda KK blev i mars i år ett dotterbolag till TDK. Nu integreras verksamheten i TDKs affärsområde för kraftprodukter. Den första oktober kommer affärsområdet att ha namnet TDK-Lambda. I detta kombinerar man Lambdas expertis inom AC/DC-omvandlare med TDKs erfarenhet av DC/DC-omvandlare. Dessutom räknar man med att dra nytta av TDKs kunnande inom ferriter och flerlagerkondensatorer.

Comments are closed.