Halverad marknad för smarta mobiler

Försäljningen av de så kallade smarta mobiltelefonerna halverades under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol, enligt uppgifter från Gartner. Nokias marknadsandel för smarta mobiler under andra kvartalet i fjol utgjorde 50,7 procent av den totala försäljningen i världen. Under årets andra kvartal sjönk den siffran till 47,5 procent enligt analysföretaget Gartner.
Under de senaste månaderna har konkurrensen ökat på marknaden genom att andra tillverkare har lanserat nya produkter i segmentet smarta mobiler. Credit Suisse uppskattar att Nokias andel fortsatt sjunker till en andel kring 42 procent.
Nokias enhet mobiler och tjänster gjorde under andra kvartalet i år en rörelsevinst på 1,8 miljarder euro och uppnådde en vinstmarginal på hela 20,1 procent. Totalt sålde enheten 122 miljoner mobiler under kvartalet.
Nokia, som har drygt 40 procent av den totala världsmarknaden för mobiltelefoner, räknar med att försäljningen kommer att öka med drygt tio procent till cirka 1,3 miljoner sålda mobiler för helåret 2008.

Comments are closed.