Geografiska domännamn släpps fria

Den 16 december släpper .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) de drygt 4 000 .se-domäner med geografisk anknytning som sedan 2003 har varit reserverade för svenska kommuners räkning. De domäner som är lediga blir därmed fria att registrera för vem som helst.

.SE förenklade sina regler 2003 från förprövning till efterprövning och först-till-kvarn-principen infördes. Samtidigt beslutade .SE:s styrelse efter önskemål från Svenska kommunförbundet att reservera vissa geografiska namn under en femårsperiod. De domännamn som Sveriges kommuner och landsting ansåg vara skyddsvärda låg till grund för reservationen av geografiska namn. Endast kommunerna hade därefter möjlighet att registrera domännamn från listan.
I år är femårsperioden till ända och en omprövning ledde till att .SE:s styrelse beslutade om att släppa de geografiska namnen helt fria.
Fram till den 16 december finns möjlighet för fysiska och juridiska personer att med kommunens medgivande registrera domäner från spärrlistan, precis som man har kunnat göra ända sedan regeländringen 2003. Medgivandet måste vara skriftligt och undertecknat av någon som är behörig att teckna för kommunens räkning.

Comments are closed.