Därför har japanbilar minst elfel

Moderna bilar innehåller massor av elektronik vilket ger mängder av fördelar, men också nackdelar. Elfel är tyvärr vanliga i nya bilar. Statistik visar att japanska bilar har minst antal fel medan vanliga europeiska märken hamnar långt ned på listan, med i vissa fall markant högre felfrekvens i bilarnas elektroniksystem. Varför är det så?
Under mässan träffar vi Steve Pietkiewicz som är ansvarig för affärsområdet power products inom Linear Technology. Det betyder produkter för bland annat fordonsindustrin.
– Det intressanta är att om vi lanserar en produkt för automotive, passar den ofta att använda även inom industrin. Automotiveprodukter är ofta specificerade hårdare och har ofta högre prestanda och passar därför även för krävande industritillämpningar.
Han förklarar varför det måste vara så:
– I dagens bilar finns det mängder av elektronikkomponenter. Ju fler de är, desto större är kraven på att var och en av dem visar hög tillförlitlighet och låga felutfall eftersom mängden totalt höjer felfrekvensen.
Han nämner att i en modern bil kan det vara så mycket som 100 mikroprocessorer, 100 motorstyrkretsar och 400 lysdioder med tillhörande styrkretsar.
– Det betyder att det krävs mängder av regulatorkretsar och spänningsomvandlare för att strömförsörja alla dessa funktioner. De viktigaste kraven är hög verkningsgrad och hög kvalitet.
Vid vårt möte kan jag inte låta bli att ställa frågan ”Varför är det färre elfel i japanska bilar jämfört med västvärldens?”. Att det är så framgick för några år sedan när Motormännens riksförbund publicerade en undersökning, och andra undersökningar visar upp samma mönster. Men vad är det som skiljer?
– När Europeiska bilfabriker väljer komponenter gör de det i ett balanserat förhållande mellan parametrarna kvalitet, tillförlitlighet, prestanda och pris, svarar han diplomatiskt utan att närmare gå in på relationerna mellan dessa parametrar. Men hans budskap är klart:
– Japanska biltillverkare prioriterar klart kvalitet och tillförlitlighet framför övriga parametrar.

Comments are closed.