Dålig mobiltäckning hinder för sex av tio småföretagare

Sex av tio småföretagare uppger att dålig mobiltäckning är ett hinder för dem i deras företagande, enligt en ny undersökning från Visma. Utvecklingen går åt rätt håll, men samtidigt visar statistik från Post- och Telestyrelsen att snabbt mobilt bredband, 4G, saknas i 52 procent av landet.

– Tack vare den nya tekniken har många en så flexibel arbetssituation att de borde kunna jobba var de vill, säger Björn Lang, tf vd för Visma Spcs. Utvecklingen går åt rätt håll, men det är ett problem att sex av tio småföretagare fortfarande upplever bristande täckning som ett hinder.
En färsk rapport från Post- och Telestyrelsen, PTS, över mobiltäckningen i landet visar att det saknas täckning för mobilsamtal på nästan 20 procent av landets yta. När det gäller snabbt mobilt bredband, 4G, saknas täckning i 52 procent av landet.
Bilden bekräftas av Vismas undersökning, där 63 procent av företagarna uppger att bristande täckning hindrar dem i deras företagande.
Möjligheterna att arbeta med hjälp av mobilt bredband varierar stort över landet. Hela 85 procent av Norrbotten saknar 4G-täckning, medan motsvarande siffra i Stockholms län endast är 1 procent.
– För många småföretagare är det en viktig konkurrensfördel att vara nåbar och tillgänglig. Om hela Sverige ska leva måste man också kunna driva företag var man än bor.
1 037 småföretagare landet över svarade på frågan ”Hindrar dålig mobiltäckning dig i ditt företagande?”. En klar majoritet, 63 procent, svarade ja, resterande 37 procent svarade nej. Undersökningen genomfördes 6 till 11 maj 2015.

Comments are closed.