Varning vid mjukvarufel i bilar

Dagens bilar är fulla av elektronik och mjukvara. Men vad skulle hända om en bugg smyger sig in i programvaran? I ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad ska avvikelser i bilarnas mjukvara analyseras och konsekvensbedömas – allt för att våra vägar ska vara så säkra som möjligt.


Det ökade antalet inbyggda elektroniksystem i bilar, och därmed den ökade mängden mjukvara, ställer allt högre krav på effektiva testtekniker så att framtidens fordon blir så säkra som möjligt.
Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.