Annons

Cypress missar ISSI-förvärv?

Integrerad Silicon Solution Inc. (ISSI) meddelar att Cypress Semiconductor har misslyckats med att slutföra ett avtal om ett samgående vid en tidsfrist satt till den 7 juni 2015.

De båda företagen hade i princip klart med ett avtal utom på en punkt – de så kallade ”antitrust”-riskerna med transaktionen, då ett sammanslaget företag kommer att få en starkt dominerande ställning på marknaderna i både USA och Tyskland

ISSI anser att FTC (Federal Trade Commission) och DOJ (Department of Justice) eventuellt skulle ha betänkligheter om affären då Cypress och ISSI är de enda leverantörerna i världen med en full uppsättning SRAM-produkter och att andra mindre konkurrenter är begränsade till omfattning och geografi. En sammanslagning av Cypress och ISSI skulle enligt ISSI innebära att bolaget får en marknadsandel i USA på över 80 procent och bli den enda leverantören av SRAM till fordonsindustrin. I Tyskland skulle de båda bolagen få en marknadsandel på över 70 procent och även här bli den enda leverantören av SRAM till tyska fordonstillverkare, enligt bolaget.

ISSI menar därför att det finns en betydande risk att FTC/DOJ och den tyska konkurrensmyndigheten Bundeskartellamt skulle kräva avyttring av vissa produkter och eventuellt även vidta andra åtgärder. ISSI menar vidare att Cypress, genom att inte ha accepterat ISSI:s skrivning i avtalsförslaget, sätter bolagets aktieägare i en risksituation då Cypress kan hoppa av affären om de inte får ett positivt antitrust-beslut.

Cypress har enligt ISSI å sin sida argumenterat att SRAM-marknaden rör sig bort från fristående SRAM mot inbäddade dito där de båda bolagen inte är dominerande och därmed skulle den föreslagna transaktionen inte medföra några antitrust-risker.

ISSI menar dock att det finns en betydande risk att myndigheterna skulle betrakta saken annorlunda. För det första uppgår försäljningen av fristående SRAM-produkter till flera hundra miljoner dollar årligen och att det är osannolikt att marknaden försvinner under de närmaste 5 till 10 åren. Eftersom det finns stor efterfrågan på fristående SRAM menar ISSI att myndigheterna kan dra slutsatsen att denna marknad skiljer sig från marknaden för inbäddade SRAM. För det andra kan konkurrensmyndigheterna dra slutsatsen att kunder som kräver fristående SRAM inte på ett enkelt sätt kan ersätta dem med inbäddade SRAM:s utan betydande kostnader för omkonstruktioner, om nu det ens är möjligt.

Cypress Semiconductor har i skrivande stund inte skickat ut något meddelande med kommentarer om den uppkomna situationen. (Läs också tidigare artikel om affären via den här länken).

Comments are closed.