TV-signaler för flygradar i UK

Standard TV-signaler kan en dag komma att användas för att spåra flygplan i Storbritannien, enligt en konceptstudie som letts av flygledningsföretaget NATS, i samarbete med Thales ATM UK och Roke Manor.

Under två år har NATS tillsammans med samarbetspartners testat om de signaler som skickas ut för tv-sändningar i hela landet samtidigt kan användas för att upptäcka och dirigera flygplan.

Försöken, som delvis finansierades av Innovate UK, genomfördes i första hand över London med en koncept-demonstrator från Thales och med hjälp av signaler från Storbritanniens Crystal Palace-sändare. Resultaten från försöken har sedan valideras av Roke Manor och visar enligt NATS att upp till 30 flygplan kunde spåras vid en viss tidpunkt på altituder på upp till 10.000 fot. Ännu fler flygplan hade kunnat spåras om ytterligare utrustning använts, enligt studien.

Resultaten visar att inte bara själva TV-sändningarna kunde användas för att lokalisera flygplan – de kan göra det tillräckligt bra för att uppfylla standardkraven på separation för flygledning på tre eller fem nautiska mil. Det gör att TV-signaler kan vara ett potentiellt alternativ till radar.

– Det kan låta otroligt men vi har kunnat bevisa att detta verkligen fungerar och en dag kan bli ett verkligt alternativ eller komplement till användning av standard primärradar. Fördelarna skulle vara enorma, inklusive stora minskningar av kostnaderna för markbaserad infrastruktur, säger systemingenjör Nick Young vid NATS.

Konceptet fungerar på exakt samma sätt som traditionell radar där en stråle radioenergi – i det här fallet en TV-signal – skickas ut och reflekteras av ett flygplan. Specialmottagare mäter sedan riktningarna på signalekon och tiden för ekot att komma fram för att beräkna flygplanets läge.

En andra fas av försöken i Liverpool visade också att signalerna var till synes mindre känsliga för störningar från vindkraftverk än traditionell radar – en fråga som har påverkat den förnybara energiindustrin under de senaste åren, skriver NATS.

Trots resultaten medger NATS att en hel del arbete återstår att göra.

– Det finns ett antal tekniska och rättsliga hinder att övervinna innan det här kan övervägas för en operativ användning. Frågor kring robusthet och servicestandarder måste besvaras och vi skulle behöva utforska formella avtal med utsändningsföretagen, men detta är mycket spännande och vi kommer att titta på möjligheterna att vidareutveckla konceptet under de kommande fem åren, säger Nick Young.

Comments are closed.