Storsatsning på kiselkarbid i USA, Japan och Kina

Årets stora kiselkarbidkonferens med inriktning på krafthalvledare, ISiCPEAW, gav en bild av utvecklingen i världen. USA och Japan, liksom Kina, satsar nu stort på halvledarteknik i material med brett bandgap. I Sverige och EU saknas för närvarande långsiktiga strategiska program på området!
Svensk forskning inom kiselkarbid påbörjades redan under 90-talets början. Då hörde Sverige till pionjärerna på område! Men forskningen kom av sig efter millennieskiftet när ABB drog tillbaka sina forskningsanslag till verksamheten vid KTHs halvledarlab i Kista.


Niklas Henelius, II-VI Advanced materials, visade världens första 8 tums SiC-wafer på ISiCPEAW
Läs mer..

Ladda ner instrumentöversikten

Läs temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.