Cunctus AB får riskkapital

Ängelholmföretaget Cunctus AB får riskkapital för marknadsintroduktion av företagets System Magda, en produkt för registrering av patienters hälsotillstånd i hemmet.

Sparbankstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse går nu in med nytt kapital i Cuntus AB i Ängelholm och företräds i bolagets styrelse av Clas Runnberg, som tidigare bland annat varit vd för Hemocue AB.

Till Cunctus stora glädje och entusiasm möjliggör detta en marknadsintroduktion av System Magda i början av 2011, då inom området Parkinson, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Cunctus AB initierades av Sture Karlander och Per Johansson och består idag av sammanlagt tio delägare. Systemet Magda är ett användarvänligt system rör registrering och tolkning av egenupplevd hälsa vid till exempel kronisk sjukdom, medicininställning, medicinutvärdering eller rehabilitering.

Cunctus har utvecklat System Magda tillsammans med den lokala Parkinson-föreningen i Ängelholm, Parkinson Förbundet, Arvid Carlsson – nobelpristagaren i medicin, Göran Steg – professor i neurologi och Elisabeth Svensson – professor i medicinsk statistik. Målet var att ta fram bästa möjliga hjälpmedel för att underlätta dokumentation av den egenupplevda hälsan.

System Magda består av en registreringsdosa, ”Handenhet Magda”, samt ett webb-baserat tolknings/rapportsystem. Handenhet Magda programmeras via ett webb-baserat program på Internet att ställa frågor med färdiga svarsalternativ om hälsotillstånd och symptomupplevelse. Frågorna återkommer några gånger per dag under en förutbestämd tidsperiod och ger därmed underlag till en rapport som grafiskt redovisar egenupplevt hälsoillstånd i realtid under den registrerade tiden.

Tillgång till persondator med Internetuppkoppling är förstås en förutsättning för att använda systemet. Förberedelser pågår även för att använda systemet inom läkemedelsindustrin för att utvärdera behandlingseffekter och uppföljning i hemmet under en längre period. Cunctus bedömer att System Magda kommer att göra störst nytta i den ordinarie vården genom att registreringsdosor skickas hem till patienten inför ett läkarbesök, för uppföljning inför kommande behandling eller för att bedöma effekter av genomförd behandling eller ny medicinering.

Comments are closed.