Smarta vitvaror – här inom de närmaste 18 månaderna

Det finns för närvarande ett mycket stort intresse för smarta apparater, det vill säga enheter som kan ändra funktionalitet efter signaler från ett elbolag, enligt en ny rapport från IMS Research.

Rapporten ”The World Market For Smart Appliances”, förutspår att marknaden startar i USA, följt av Kanada och sedan Västeuropa. En liten marknad för smarta apparater växer nu fram och en större tillväxt på marknaden kommer att drivas fram med hjälp av investeringar av regeringar och av de allmännyttiga företagen själva samt genom införandet av ekonomiska incitament för konsumenterna. IMS Research förutspår att i slutet av 2020 kommer närmare 10 miljoner apparater att ha installerats i amerikanska hem.

GE planerar att börja leverera "smarta" tvättmaskiner och torktumlare i slutet av 2011 eller början av 2012, för att kort därefter följas av kylskåp. Dessa apparater kommer att ha en port, till vilken en kommunikationsmodul senare kan införas. Denna arkitektur, med externa kommunikationsradioapparater, ger GE möjligheten att gå vidare med apparater snabbt, och ganska lätt kan modifieras för att ansluta till nätet när teknik- och kommunikationsstandarder är beslutade.

Andra tillverkare har intagit en annan position för att konstruera smarta apparater. Dessa företag väntar på en fast överenskommelse om standarderna för kommunikationstekniken så att de kan integrera hela paketet inom apparaten. Fördelen med denna metod är att det inte kommer att kräva några åtgärder från konsumentens sida för anslutningen.

Det faktum att GE kommer att ha apparater i hemmen, redo att uppdateras (ungefär som den HD-ready TV som har levererats) innebär att vi bevittnar början på en smart apparatmarknad. Nästa steg och nuvarande saknade bitarna i det smarta apparaten-pusslet fortsätter vara elbolagen. Liz Cruz vid IMS Research hävdar att en dynamisk prissättning behövs för att skapa efterfrågan på smarta apparater. Hon säger att "en dynamisk prissättning ger ekonomiska incitament som därmed ger konsumenterna fördelar vid inköp av smarta apparater."

Den fortsatta trenden att ta till sig andra ”peak-load management”-enheter är en positiv indikator för framtida tillväxt av en marknad för smart apparater. Cruz tror "smarta termostater kommer att leda vägen för smarta apparater, som en billig apparat som kan ställa om en stor procent av bostadens energianvändning med en liten investering och ingen förändring i prisstrukturen." Acceptansen av dessa snarlika tekniker kommer att öppna dörren för andra utrustningar för energiledning i hemmet.

Not: IMS Research använder Association of Home Appliance Manufacturer’s definition av smarta apparater: "en produkt som har förmågan att ta emot, tolka och agera på en signal från ett hem’s energiledningssystem, nytta, eller tredje parts energileverantör, och automatiskt justera sin funktion beroende på signalens innehåll och inställningar från ägaren".

Comments are closed.