COM-moduler från kreditkort till frimärke

Konsortiet SGET e.V. har släppt version 1.0 av den nya COM-standarden OSM (Open Standard Module). Den nya standarden definierar lödbara moduler i olika storlekar, med fokus på miniatyrisering. En frimärksstor modul skall kunna rymma lika många funktioner som dagens kreditkortsstora moduler.

Den nya specifikationen standardiserar pinout och gränssnitt för moduler i storlek från frimärke till kreditkort. Effektsnåla och supersnåla moduler kan baseras på arkitekturer som MCU32, ARM och x86 och komma från olika tillverkare. Modulstandarden är i första hand avsedd för IoT-tillämpningar och edge-system i krävande industriell miljö.

– OSM-moduler ger företag en ultraminiatyriserad formfaktor med attraktivt pris och hög skalbarhet, säger Martin Unverdorben, Ordförande för SGET STD.05 Standard Development Team. Standarden är öppen och alla moduler skall vara kompletta med drivrutiner och BSP. Det innebär att både hårdvara och mjukvara är öppen.

Alla OSM-moduler publiceras och licensieras under Creative Commons Plus (CC+). Det möjliggör en öppen licensmodell som Creative Commons Attribution-ShareAlike license (CC B-SA 4.0) för ett definierat set av material, komponenter och mjukvara och en kommersiell licens för allt som inte ingår i den öppna licensen. Blockdiagram, bibliotek och BOM kan vara öppet tillgängliga samtidigt som IP för till exempel bärarkortet kan vara separat licensierat utan att bryta mot reglerna för öppen licensiering.

OSM-specifiktionens BGA-anslutning mot bärarkortet och ytmontering av kortkomponenter ger också en extra nivå av tålighet, något som är viktigt i industritillämpningar. Kortkonstruktionen är samtidigt anpassad för lågprisproduktion.

De olika kortformaten skiljer sig både vad gäller prestanda och gränssnitt. Moduler från S-storlek och uppåt har videogränssnitt för upp till en RGB-kanal och en fyrkanals DSI. M-moduler kan dessutom ha två eDP/eDP++-kanaler och L-modulen dessutom en LVDS-kanal för grafik. Den största modulen kan alltså ha upp till fem parallella videokanaler. Alla moduler från S-storlek och uppåt har CSI-gränssnitt för kamera.

L-modulerna kan ha upp till 10 PCIe-kanaler för expansion. M-modulerna har två kanaler och S-modulerna en kanal. Därutöver kan alla moduler ha upp till fem Ethernetkanaler för systemkommunikation, två USB 2.0-kanaler (plus två USB 3.0-kanaler i L-modulerna), upp till två CAN-kanaler och fyra UART. Flashminne kan anslutas via UFS.

En kommunikationsarea med 18 anslutningar kan användas för sådant som trådlös kommunikation eller fältbussar. Upp till 19 anslutningar är tillgängliga för tillverkarspecifika signaler och upp till 58 anslutningar är reserverade för framtida bruk.

Specifikationen för OSM kan laddas ner från https://sget.org/standards/osm/

Comments are closed.