Utbildningsenheter med XinaBox

Farnell utökar sortimentet av utbildningssatser. XinaBox-sortimentet är ett sortiment för IoT, AI, maskininlärning och automation som hjälper lärare kombinera utbildning inom naturvetenskap, teknik, utbildning och matematik med fysisk databehandling för elever från ung ålder.

XinaBoxs produkter används i stor utsträckning inom högstadie- och gymnasieskolor och universitet över hela världen, tack vare att de är lätta att använda och att de lämpar sig för såväl nybörjare som för avancerade studenter och tillverkare. XinaBox-satserna innehåller ett urval av xChips, som är utformade för att hjälpa användare att snabbt komma igång med IoT. Inga särskilda förkunskaper om lödning och maskinvarukomponenter behövs då xChips enkelt installeras utan kablar, lödning eller experimentkort, vilket innebär att experiment kan förberedas på nolltid.

Sortimentet med över 80 stycken modulära maskinvaru-xChips innefattar kärnor/centralprocessorer, sensor, strömförsörjning, kommunikation, utmatning och lagring. Kärnor med Wi-Fi, Bluetooth och LoRaWAN har konstruerats för att göra det enkelt att ansluta projekt till IoT, och andra komponenter såsom BBC micro:bit och Raspberry Pi kan enkelt integreras. xChips kan användas med förkompilerad kod, eller så kan de programmeras från scratch med hjälp av plattformar som MakeCode, Arduino och Python.

Sortimentet med XinaBox-satser som nu är tillgängligt från Farnell innefattar:

* Startsatsen XK01 STEM: Startsatsen XK01 STEM lämpar sig för högstadie- och gymnasieskolor och gör det möjligt för eleverna att skapa ett enkelt projekt och ansluta det till en IoT-plattform med hjälp av snabbguiden. Satsen innehåller ett xChip (ESP8266) med Wi-Fi-kärna och sensorer för temperatur, luftfuktighet och tryck, UV-index, en mini-OLED-display, ett distanschip och kontakter. Startsatsen kan användas för samla in och undersöka förhållandet mellan datauppsättningar såsom temperatur och atmosfärtryck, temperatur och ljus, temperatur och luftfuktighet samt synligt ljus och ultraviolett ljus.

* Satsen XK05 micro:bit IoT: XK05 IoT-satsen för micro:bit är en perfekt nybörjarprodukt som är utformad för att ge unga människor en introduktion till IoT-teknik. Satsen möjliggör analys av stora datauppsättningar i klassrummet utan att några förkunskaper behövs. Användarna kan lära sig ansluta micro:bit till molnet och skapa en smart IoT-enhet med hjälp av kodningstillägget, MakeCode.

Professionella användare och tillverkare kan även använda XinaBox för att utveckla sina idéer och prototyper mycket snabbare, vilket gör att det går avsevärt snabbare att få ut produkterna på marknaden samtidigt som det ger lägre prototypkostnader och underlättar skalad betatestning.

* Startsatsen XK12 IoT: Med stöd av Zerynth kombinerar startsatsen XK12 IoT modulär elektronik med ett ekosystem av programvaruverktyg i Python. Satsen innehåller allting som behövs för att skapa en smart IoT-enhet på kanten som samlar in miljödata. Ett ställdon kan anslutas för att skapa automationsprojekt såsom automatiserade elektriska portar, garagedörrar eller fläktar.

Farnell har samarbetat med flera utbildningsorganisationer och myndigheter för att ta fram strategiska STEM-utbildningslösningar för klassrummet. Farnell kan även erbjuda support och tillhandahålla utrustning för specialbeställda storskaliga program liknande Super:bit programme in Norway.

Comments are closed.