Vektornätverksanalysator från National Instruments

Det har i många år ryktats om att National Instruments skulle komma ut med en vektoriserad nätverksanalysator.  På årets sammankomst NiWeek har man nu lanserat NI PXIe-5630, en 6 GHz 2-ports VNA i en två enheter bred PXI-modul.
Främst är den avsedd att passa för automatiserat produktionstest och validering. Den klarar full vektoranalys på båda portarna av S-parametrar i fram-  och backriktningen, den har automatik för precisionskalibrering och en flexibel, mjukvarudefinierad arkitektur.
Frekvensområdet är 10 MHz till 6 GHz, det dynamiska området är 100 dB och svephastigheten är mindre än 400 mikrosekunder per punkt, över 3201 punkter. Brusgolvet ligger vid -123 dBm/Hz och effektområdet omfattar -30 till +5 dBm.
Åtta moduler NI PXIe-5630 kan kombineras i ett PXI-chassi för att möjliggöra parallella tester i komplexa RF-system.
NI PXIe-5630  kan styras interaktivt från ”mjukvarupanelen”. Modulen kan också programmeras via utvecklingsmiljöerna NI LabVIEW software and NI LabWindows/CVI ANSI C. Båda dessa miljöer är optimerade för multiprocessing för att möjliggöra parallella tester av flera RF-komponenter vilket spar avsevärd tid jämfört med tester i sekvens. VNA-modulen börjar säljas i oktober. Läs mer på www.ni.com/vna.

Comments are closed.