Capax embeddedverksamhet till Acte

Acte Solutions AB förvärvade den 7 februari CAPAX Instruments Embedded verksamhet samt tillhörande personal. Verksamheten kommer att drivas vidare i Acte Solutions AB.

Tanken är att Capax expertis, inom bland annat industridatorer, kundanpassade lösningar och pekskärmar, skall komplettera Acte Solutions nuvarande verksamhet och satsning inom området Embedded.
– De båda företagens samlade kompetens och produktutbud kommer att skapa en gemensam och mycket slagkraftig plattform. Med detta kommer vi gemensamt att kunna erbjuda våra kunder allt från komponenter till färdiga lösningar, säger Lars Öberg, vd.
– Vi är helt övertygade om att dessa samlade krafter och den tekniska kompetensen kommer att kunna hjälpa våra kunder på en marknad som drivs av allt snabbare ”time-to-market” och fokus på den egna kärnkompetensen.

 

Comments are closed.