RMG spår höjda metallpriser för 2011

Raw Materials Group (RMG) förutspår att metallpriserna för år 2011 kommer att öka med ett tempo liknande det under 2010 – medan prisökningarna förväntas dämpas men ändå öka något under 2012 samt stanna kvar på de nivåerna under 2013. Kraftiga prishöjningar förutspås på bland annat palladium, silver och koppar.

För åren 2013 till 2015 förväntas metallpriserna dämpas tack vare nya eller utvidgade gruvor men RMG-index kommer inte att falla under nuvarande nivåer vilket innebär fortsatt höga metallpriser på lång sikt. 

Den pågående industrialiseringen och urbaniseringen på de gryende marknaderna säkerställer en hög efterfrågan för åtminstone den kommande tioårsperioden. Ökande satsningar på infrastruktur såsom investeringar i Kinas elnät och blivande materialintensiv konsumtion bland konsumenterna, till exempel den expanderande bilsektorn i både Kina och Indien ger stöd det här antagandet, och efterfrågan ökar på alla basmetaller och på alla gryende marknader.

RMG sammanställer regelbundet prognoser för bas- och dyrbara metaller till ett metallprisindex. Under 2010 överskred RMG-indexet toppvärdet från 2007. En generell, global återhämtning från finanskrisen var väntad, men inte dess hastighet och styrka, menar RMG.

Mest kommer priset på palladium att öka under året, +57,0 procent jämfört med 2010 till 830 USD/oz. För 2012 spås en ytterligare prisökning med 8,4 procent jämfört med 2011 och landa på 900 USD/oz. Ökande priser på palladium och i viss mån även platina: +14,8 % under 2011) tillskrivs en ökande efterfrågan från Kinas fordonsindustri.

Priset på silver spås öka under 2011 med 48,3 procent jämfört med 2010, till 30 USD/oz. Däremot tror RMG på något fallande priser för 2012 jämfört med 2011, -6,7 procent.

Kopparpriserna förväntas öka med 27,1 procent till 9600 USD/ton 2011. För 2012 spås en lugnare ökning med +4,2 procent jämfört med 2011. Bristen i tillgången på koppar fortsätter.

Guldpriset förväntas öka med 22,3 procent för 2011 jämfört med 2010, till 1500 USD/Oz men med en dämpning av prisökningstakten under 2012 till +3,3 procent jämfört med 2011.

Även priserna på Zink, Nickel och Bly spås öka under 2011. Länk till RMG:s prognos.

Comments are closed.