Tritech går med i IPSO Alliance

Tritech Technoloogy AB har blivit en ”Bidragande” (”Contributor”)-medlem i IPSO Alliance, som är en icke-kommersiell organisation som stödjer IP-anslutning av så kallade smarta objekt.

Genom att gå med i organisation IPSO, som definierar ”Prylarnas Internet” (“Internet of Things”), kommer Tritech att fortsätta arbetet med att leverera öppna och skalbara IP-baserade radiokommunikationslösningar för krävande maskin-till-maskin (M2M)-applikationer.

– Medlemskapet i IPSO betyder en global närvaro, som förstärker det starka stödet för och behovet av IP-kommunikation för smarta objekt. Att arbeta tillsammans med Tritech inom områden som Smarta Elmätare och M2M, kommer att fortsatt bana väg för IP som en nyckelkomponent på marknaden för energistyrning, säger IPSO Alliance ordförande, Geoff Mulligan.

– Tritech har levererat meshradio-baserade kommunikationslösningar för smarta objekt sedan ett antal år, med smarta elmätare som vår nyckelmarknad. Att gå med i IPSO är ett logiskt steg att ta för att driva på användningen av rena IP-baserade maskin till maskin-kommunikationslösningar, säger Christer Österlind, Business Unit Manager för Tritech Products.

IPSO Alliance är det främsta drivande organet för IP nätverksanslutna smarta objekt för användning i energi-, konsument-, hälso-och industriella tillämpningar. IPSO Alliance är en ideell sammanslutning av mer än 50 medlemmar från ledande teknik-, telekommunikation och energibolag. Alliansens uppgift är att lägga grunderna för nätverk som ger sensor-aktiverade fysiska objekt förmågan att kommunicera med varandra, precis som individer gör via Internet. Medlemskap är öppet för alla organisationer som stödjer IP-baserade metoder för att ansluta smart objekt, enligt ett pressmeddelande från Tritech.

Comments are closed.