Bygger för framtidens fordon

Ett 20-tal kvalificerade arbetstillfällen följer med från start när anläggningen AstaZero, en testmiljö för framtidens fordon, byggs för 350 miljoner kronor i Hällered utanför Borås.

 

– AstaZero är en unik möjlighet för oss att bygga vidare på den kompetens i fordonssäkerhet som finns i Sverige. Denna satsning är nödvändig för tillväxten inom svensk fordonsindustri, och kommer att få mycket fördelaktiga effekter i regionen, säger Pether Wallin, vd för AstaZero.

AstaZero, som bygger testanläggningen, är ett dotterbolag till SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och till Chalmers, vars fordonsforskning och kompetens i fordonsteknik står bakom den kommande verksamheten vid testanläggningen. Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen har gått in med delfinansiering. Anläggningen väntas kosta 350 miljoner kronor, och 2014 kan allt stå klart.

Vad som ska utvecklas vid AstaZero i Hällered är framtidens fordon som undviker olyckor. God krocksäkerhet när olyckan händer finns redan i våra bilar. Men det finns ännu ingen fullskalig svensk anläggning där olika trafiksituationer kan testas i en verklighetsanpassad miljö.

– De stora vinsterna är bilar med aktiva system som hindrar olyckor. Med aktiv säkerhet testas interaktionen mellan olika fordon, men även mellan fordon och kringliggande miljö, säger Pether Wallin.

AstaZero uppges komma att erbjuda en för Europa unik miljö för trafiksäkerhetsforskning där myndigheter, akademi, forskningsinstitut och industri tillsammans skapar konkurrenskraftig utveckling. Och vad är naturligare än att placera AstaZero i Hällered, intill den provbana Volvo har och någon mil från SP:s huvudkvarter.

– Det är fantastiskt att vi har fått den här satsningen till Borås med de möjligheter det innebär för näringslivet, säger Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson. Det ger ett högteknologiskt tillskott till vår logistiska profil i Borås.

– Det är även värdefullt för besöksnäringen, både mot Sverige och hela Europa, noterar kommunalrådet Morgan Hjalmarsson.

Testanläggningen beräknas ge ett 20-tal arbetstillfällen redan när den står klar 2014. På några års sikt kan det handla om ett 100-tal arbetstillfällen med de olika kompletterande tjänster som kan behövas.

AstaZero köper nu marken för testanläggningen i Hällered av en privatperson och säljer den för skogsvärdet vidare till Borås Stad, som utöver att arrendera ut mark till AstaZero även planerar att exploatera för annan verksamhet på området. De båda testbanorna väntas göra området attraktivt för kompletterande etableringar, meddelar Lindholmen Science Park.

Comments are closed.