Redaktionsbrev nr 7 2011

Danderyd augusti 2011

Efter en härlig sommar är det nu dags att sätta full fart igen och börsoron gör det hela lite extra intressant. Men förhoppningsvis fortsätter elektronikmarknaden att utvecklas positivt.
Det är i alla fall hög tid att titta på innehållet i Elektronik i Norden nr 7. Som vanligt har vi två specialområden, plus Embedded och Radioteknik.

FPGA/ASIC/SoC blir allt viktigare. Kommersiella produkter som går i stora volymer kräver låg energiförbrukning och låga produktionspriser. Det brukar allt oftare översättas med system på kisel. I andra fall är man villig att ta kostnaden för att använda SoC, trots att volymerna är i minsta laget.

Det kan till exempel handla om säkerhet, kopieringsskydd och tillförlitlighet. Allt oftare börjar arbetet som en SoC-konstruktion i FPGA och i många fall ligger det kvar i FPGA också i produktionen. Kontakta mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera ämnet eller bidra med egna artiklar.

Produktionsteknik
Visst kan man producera elektronik i de nordiska länderna! Med rätta maskiner, tillbehör och genomtänkta rutiner för ”Lean production” går det att producera kostnadseffektivt. Produktionskedjan måste vara snabbt omställbar. Det gäller särskilt för produkter som tillverkas i olika versioner och med behov av att kunna ändras snabbt.

Vänd dig gärna med tips eller artiklar till Gunnar Lilliesköld som nu arbetar med temasektionen Produkttionsteknik. Han nås på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se.

Vi har som vanligt fasta temasektioner som behandlar Radioteknik och Embeddedteknik. Kontakta Gunnar Lilliesköld på +46 8 622 55 11 eller gunnar@elinor.se om du vill diskutera radioteknik, eller mig på +46 8 715 72 19 eller gote@elinor.se om du vill diskutera embeddedteknik.

I detta nummer har vi även översikten över Produktionsutrustning. Har ni inte fått något uppdaterings mail, kontakta Anette Hammarström, antingen på
tel +46 8 445 20 71 eller anette@elinor.se.

Med vänlig hälsning

Göte Fagerfjäll
gote@elinor.se

Glöm inte att prata annonser med Tommy Jägermo +46 8 540 865 12 eller Kim Edenbro +46 8 511 766 55.

Fakta:
EiN nr 07, utgivning 2/9, annonsmaterial 15/8

Comments are closed.