Teknik för stora rymdprojekt

Datorer, matematik och simulering kommer att dominera ett internationellt symposium i Kiruna som Luleå tekniska universitet (LTU) är värd för, i samarbete med Lunds universitet.

Vid stora rymdrelaterade, högteknologiska projekt behövs ”fakta på bordet” innan start eftersom projekten blir allt större och dyrare, enligt LTU.

– Det gäller särskilt för rymdrelaterad design, eftersom det ofta är svårt att testa system tidigt under realistiska förhållanden, och matematisk modellering är då vad som behövs för att i förväg kontrollera att ett system kommer att fungera som planerat, säger Anita Enmark, universitetslektor vid LTU, ansvarig i organisationskommittén tillsammans med en kollega från Lunds universitet.

Utvecklingen är mycket snabb och det finns ett ökat behov av kommunikation mellan forskare och olika forskningsorganisationer inom rymdområdet. Det gäller till exempel för satelliter och för extremt stora markbaserade teleskop där mer utbyte efterfrågas. Vid symposiet deltar representanter för mycket stora markbaserade teleskop,. bland annat det amerikanska projektet Thirty Meter Telescope, Giant Magellan-teleskopet som drivs av ett internationellt konsortium, samt europeiska Extremely Large Telescope.

Datorer har blivit kraftfullare, matematiken har utvecklats och integrerade modeller har tagits fram. Det är sådana modeller som kommer att stå i fokus vid symposiet i Kiruna. Det finns flera skäl till att symposiet hålls i Kiruna, men det viktigaste är att flera rymdrelaterade verksamheter finns i staden, bland annat LTU:s rymdingenjörsutbilding, Institutet för rymdfysik, EISCAT och Esrange Space Center, meddelar LTU.

Comments are closed.