Bredbandsmarknaden växer kraftigt

Och minst hälften av världens befolkning bör ha tillgång till bredband 2015, enligt ITU.

Fantastiska prestationer har gjorts under de senaste fem åren i att förse bredbandsaccess till miljontals människor runt om i världen – men mycket mer behöver göras, konstaterar International Telecommunication Union (ITU) i sitt senaste nyhetsbrev.

ITU har satt ett tydligt mål genom att rekommendera att minst hälften av världens befolkning ska ha tillgång till bredband år 2015.

I början av 2010 fanns det 479 miljoner fasta bredbandsabonnemang  världen över (en penetrationsgrad på 22,6 procent) vilket är en ökning från de 216 miljoner abonnemang som fanns för fyra år sedan.

När det gäller mobila bredbandsabonnemang över 3G fanns det 667 miljoner abonnemang världen över – en uppgång från 73 miljoner dito för fyra år sedan. Även om alla dessa abonnemang nödvändigtvis inte är aktiva visar tillväxttalet på den stora potentialen som finns inom trådlös teknik. ITU förväntar sig här att antalet abonnemang kommer att vara fler än 900 miljoner fram till slutet av 2010.

Antalet mobila bredbandsabonnemang är i ITU:s beräkning knutet till abonnemang till mobiltelenät med en nedströms hastighet högre än 256 kbit/s.

Den utvecklande världens andel av bredbandsabonnemangen växer stadigt. De stod för 42 procent av de globala fasta bredbandsabonnemangen i början av 2010, en uppgång från 33 procent för fyra år sedan. För mobilt bredband är motsvarande siffror 26 procent, en ökning från 22 procent för fyra år sedan.

Trots dessa lovande tillväxttal är penetrationsgraden i utvecklingsländerna fortfarande låg: 3,6 procent för fasta- och 3,1 procent för mobila bredbandsabonnemang.

Minst 30 länder har inkluderat bredband som en publik tjänst som varje medborgare ska ha tillgång till. Dessa är Albanien, Andorra, Brasilien, Kina, Dominikanska Republiken, Finland, Ghana, Grenada, Guinea, Indien, Kazakstan, Liechtenstein, Malaysia, Mongolien, Morocko, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Sierra Leone, Sri Lanka, Spanien, Sudan, Surinam, Schweiz, Trinidad & Tobago, Uganda och USA, enligt ITU.

Comments are closed.