REC lägger ner i Glava

Solcellsproducenten REC lägger ner sin verksamhet i REC Scanmodule AB.

Renewable Energy Corporation (REC) har initierat en process med fackförbunden i syfte att lägga ner sin fabrik för 150 MW solcellsproduktion i REC Scanmodule AB i Glava, Sverige.

Produktionen av moduler kommer dock att fortsätta men med ett mindre kapacitetsutnyttjande fram till slutet av 2010. Nedläggningen kommer att beröra runt 300 anställda. REC meddelar också att de kommer att stödja de anställda att finna nya arbeten. Konkret vari detta stöd innehåller framgår dock inte av pressmeddelandet.

Verksamheten vid REC:s 180 MW solcellsfabrik i Narvik i Norge kommer inte att beröras.

Comments are closed.