Arbetslösheten minskar bland ingenjörer

Arbetslösheten minskar nu för ingenjörer och är nere i 1,2 procent. Det visar fackförbundet Sveriges Ingenjörers senaste arbetsmarknadsrapport.

– Vi ser åter ljust på arbetsmarknaden efter en trevande vårvinter. Arbetslösheten minskar och jobben ökar, säger Olle Dahlberg, arbetsmarknadsutredare på Sveriges Ingenjörer.

I augusti var den totala andelen medlemmar med ersättning från akademikernas arbetslöshetskassa 1,2 procent. Samma tid förra året var andelen 1,5 procent, efter att i samband med finanskrisen stadigt stigit från rekordlåga 0,6 procent i december 2008.

Arbetslösheten uppvisar en vikande trend bland dem med utbildning i teknisk fysik, teknisk fysik & elektro och för elektroingenjörer.

Den totala arbetslösheten har även minskat i alla åldersgrupper. Störst är förändringen för de yngsta (25-29 år), där andelen föll från 2,1 procent i augusti 2009 till 1,4 procent i augusti i år.

Sett till alla kategorier och de olika länen har Gävleborg nu klart lägst arbetslöshet med 0,3 procent. Därefter följer Västmanland och Kalmar län med 0,9 procent var.

Av storstadslänen minskade Västra Götaland mest; från 2,0 till 1,2 procent. Stockholm minskade från 1,4 till 1,2 procent medan Skåne ligger stilla på 1,4 procent.

Hela arbetsmarknadsrapporten finns att läsa på länk: http://www.sverigesingenjorer.se/SiteCollectionDocuments/Rapport_remiss_undersok/Arbetsmarknadsinformation_aug_2010.pdf


Comments are closed.