Bra marknad för maskritare

Mycronic rapporterar ökad orderingång, ökad försäljning och högre rörelseresultat för det första kvartalet, ett kvartal som normalt sett uppvisar lägre aktivitet inom Mycronics segment av elektronikindustrin. Genom en stark orderingång under kvartalet uppgår orderstocken till rekordhöga 1 516 MSEK, vilket ger en god bas för en fortsatt gynnsam utveckling under innevarande och nästa år.

Orderingången uppgick till 794 (471) MSEK
Nettoomsättningen uppgick till 344 (304) MSEK
Rörelseresultatet uppgick till 32 (26) MSEK
Resultatet per aktie uppgick till 0,24 (0,19) SEK
Utsikter
Styrelsen bedömer att försäljningen 2016 kommer att vara i nivån 1 900 MSEK.
Mycronic har under första kvartalet fått fem ordrar på maskritare. Den globala marknaden för ytmonteringsutrustning såg däremot en negativ utveckling under 2015, även om Mycronic behöll både volymer och marginaler.
I november 2015 introducerade företaget en utrustning för dispensering av flera olika monteringsvätskor. Mycronics Jet Dispenser bygger på jet printing-plattformen och är enligt företaget avsevärt snabbare än befintliga dispenseringslösningar. Utrustningen riktar sig till helt nya segment på marknaden för ytmontering. Under första kvartalet har introduktionen fortsatt globalt.
De fem beställda maskritarna är avsedda för olika tillämpningar. Mycronic har fått den första ordern på ett mätsystem för kvalitetssäkring av de mest avancerade fotomaskerna. Kvalitetssäkring blir allt viktigare när fler fotomasker produceras för nya produkter med bildskärmen i centrum.
Trots en svag inledning på året inom SMT har Mycronic en stor orderstock och ett starkt kassaflöde. En god finansiell ställning ger förutsättningar att fortsätta strategin med produktutveckling för framtidens elektronik.

Comments are closed.