Energikupol i Husby

Under flera veckor har en kupol av guld skapat stor nyfikenhet bland boende i Husby i Stockholm, en nyfikenhet som spridit sig till både medier och sociala kanaler. Kupolen som invigdes onsdagen den 20 april är en del av det nordiska samarbetsprojektet SURE! där Interactive Institute är partner.

 

De nordiska länderna har satt upp ambitiösa miljömål, exempelvis effektivare energianvändning i boenden och industri. Ett sätt att bidra till detta mål är att energieffektivisera vid fastighetsrenoveringar. Många av byggnaderna i de så kallade miljonprogramsområdena är idag i behov av omfattande renoveringar, men kostnaderna är i dagsläget höga och avskräcker många fastighetsägare, men genom att renovera och optimera system på ett hållbart och långsiktigt är det inte nödvändigt att kostnaderna ökar för de boende.
För att energieffektiva renoveringar ska kunna få ett rejält genomslag i samhället behövs ett holistiskt perspektiv och i detta är ett tvärdisciplinärt perspektiv där kopplingen mellan ekonomi, hållbarhet, teknik och beteende är ett nödvändigt fokus.
Detta har projektet SURE! Nordic Built for Sustainable Retrofitting tagit fasta på. Den gyllene kupolen i Husby är en demonstrator i projektet. Alla som kliver in i Energikupolen kan via ett periskop i taket rikta blicken mot de omkringliggande byggnaderna i området. Där ser användaren hur energianvändningen ser ut i husen. Genom att vrida på periskopet kan användarna jämföra energianvändningen mellan olika byggnader.
Ytterligare ett objekt som har tagits fram i projektet och som lanserades under dagens invigning är Energikikarna. Kikarna ger i form av text och bild i 3D konkreta tips och råd om energieffektivisering i hemmet.
Syftet med en Energikupolen och Energikikarna är att öka medvetenheten kring energi och kunskapen om energieffektivisering.
– Det har varit väldigt roligt att få möta och prata med de boende i området och se deras reaktioner, både under installationen och vid invigningen. Många verkar väldigt förvånade, men positivt överraskade, de kommer fram till oss och undrar om det är ett gigantiskt påskägg eller ett rymdskepp säger Therese Balksjö, projektledare på Interactive Institute.
– Den naturliga nyfikenheten kan vi ta tillvara genom att då bemöta hyresgästerna, svara på deras frågor och berätta mer, säger Therese Balksjö.
Projektet arbetar vidare mot att på ett kostnadseffektivt sätt optimera energianvändningen och stärka hållbara livsstilar och praktiker för boende i de områden som är i behov av renovering. Det görs genom att kombinera olika typer av åtgärder. En patenterad teknik för diagnostisering och optimering av värme- och inomhuskomfort i existerande byggnader kombineras med visualiseringstjänster och information riktad till hyresgästerna. Det kan leda till ökad insyn i och förståelse för energikonsumtionen. Allt binds samman med en öppen ICT-infrastruktur. Målet är att minska behovet av köpt energi med 30 procent.
D. Carnegie & Co är ägare till husen som deltar i projektet.
– Vi stöder gärna denna typ av projekt, säger Björn Sundberg, kommunikationschef på D. Carnegie & Co. Idag och i framtiden måste vi arbeta med nya verktyg för att skapa uppmärksamhet om energiförbrukning. Det ligger ett ansvar för oss som bolag där men även för den enskilde hyresgästen. Därför är detta projekt så bra,
Projektet är interdisciplinärt med kompetenser inom energi, IKT, interaktionsdesign och beteende från Sverige, Finland och Danmark. Partners i projektet är Interactive Institute Swedish ICT, Acreo Swedish ICT, Via University College, Insero, IC-meter och BaseN.
Finansiärer är Energimyndigheten och Formas (Sverige), EUDP (Danmark) och Tekes (Finland).

Comments are closed.