Bourns köper tillgångarna i Jensen Devices

Den amerikanska tillverkaren elektronikkomponenter Bourns Inc. förvärvar verksamheten och tillgångarna i Jensen Devices AB.

Att ett världsledande bolag väljer att förvärva i princip hela inkråmet i Jensen Devices tolkas som ett tydligt bevis på att bolaget framgångsrikt utvecklat och patenterat banbrytande lösningar för gasurladdningsrör och överspänningsskydd, enligt Jensen Devices ägare Midroc New Technology.

Jensen Devices har sedan ett antal år rönt kommersiella framgångar inom bland annat fordonsindustrin, men som alltid för ett relativt litet bolag har det varit utmanande att fullt ut kunna exploatera den samlade världsmarknaden på egen hand. Därför är affären med Bourns logisk både från ett kommersiellt och ett tekniskt perspektiv. Bourns globala täckning innebär att Jensen Devices teknologier och innovationer nu spås få ett breddat och accelererat genomslag på global nivå, inom såväl fordonsindustri som andra applikationsområden.

– Att världsledande Bourns köper tillgångarna i Jensen Devices är ett bevis på Jensens tekniska förträfflighet, och faktiskt också vår egen förmåga att identifiera banbrytande och kommersiellt potenta miljöteknologier. Mot bakgrund av Bourns globala närvaro och penetration, och den förväntade försäljningen baserad på Jensens patentportfölj, finns anledning att hoppas att detta i slutändan kan summeras upp som en riktigt god affär för alla inblandade, säger Göran Linder, vd för Midroc New Technology, i ett pressmeddelande.

Comments are closed.