Bourns förvärvar Jensen Devices

Bourns, Inc. meddelar idag att man har avslutat sitt förvärv av i huvudsak alla tillgångar i Jensen Devices AB som utvecklar gasurladdningsrör för skydd av elektronik. Några detaljer om villkoren för transaktionen avslöjas inte.

Jensen Devices, med huvudkontor och tillverkning i Stockholm, konstruerar och tillverkar gasurladdningsrör (s.k. GDTs). Företaget är välkänt för sin SparctubeR-serie GDT:er, som används för omkoppling av tändkretsar för fordons HID-strålkastare (High-intensity discharge). Jensen Devices levererar även tjänster till industri- och telekommarknaderna där GDT:er används som överspänningsskydd. Företaget har en lång historia av att utveckla innovativa lösningar för krävande applikationer. Bourns förvärv uppges vara strategiskt och bredda företagets tekniska kapacitet samt ge öppningar för företaget inom fordonsindustrins HID marknad.

– Jensen Devices nya och patenterade FLATR gasrörsteknik utlovar några mycket positiva funktioner till Bourns kunder och kommer att ytterligare stärka Bourns position som en ledande leverantör av lösningar för kretsskydd Detta förvärv visar på  Bourns miljöengagemang för att förse våra kunder med de bästa och mest tillförlitliga elektroniska lösningarna för att tillgodose de olika behoven idag liksom de otillfredsställda behoven i morgon, säger Dr Erik Meijer, vd för Bourns Electronics i ett pressmeddelande.

Comments are closed.