Boostomvandlare för energiutvinning

Analog Devices lanserar en boostomvandlare med extremt låg effektförbrukning för fotovoltaiska och termoelektriska energiutvinningssystem.

 

Boostomvandlaren ADP5090 omvandlar utvunnen energi (så låg som 10 μW) med extremt låga driftförluster och lagrar maximal energimängd för framtida drift. Komponenten gör det bland annat enkelt att utnyttja rumsljus som energikälla för trådlösa sensornät.
Komponenten har 250 nA viloström i läge ”djupvila” och förlänger därigenom drifttiden med minimerad förlust av omgivningsenergi. En inbyggd krets med laddningspump möjliggör kallstart med 380 mV inspänning utan energi i systemnod. Komponenten finns i en 3×3 mm stor 16-pin LFCSP-kapsel.

Comments are closed.