SRAM med halverad energiförbrukning

Brittiska SureCore har genomfört en serie tester av sin nya SRAM-teknik och säger sig ha resultat som visar en halverad energiförbrukning jämfört med konventionella SRAM.

Testerna har genomförts på en 28 Nm CMOS-process, men företrädare för SureCore är noga med att påpeka att tekniken är teknologioberoende. Den kan användas på vanlig CMOS, FinFET och FD-SOI.
– Det här är ett fantastiskt framsteg, säger Paul Wells, vd för SureCore. Våra tekniker har lyckats att få implementeringen att fungera i första försöket och har fått testresultat som stämmer ytterst väl överens med de simulerade resultaten. Det innebär att vi kan gå vidare i att ta fram nästa generation SRAM-minnen.

Comments are closed.