Testar 5G i nytt lab

Ericsson, Acreo och KTH  lanserar nu ett lab i Kista för att testa transportnätet för 5G. Tio heltidsanställda forskare samt personal från de tre företagen arbetar i labbet som under januari byggdes upp i Ericssons lokaler. Projektet delfinansieras av Vinnova.

Framtidens transportnät för 5G måste kunna hantera den trafik som genereras av en kombination av 5G, LTE Advanced, WiFi samt fasta uppkopplingar.
Det övergripande målet för labverksamheten är att utveckla en prototyp som visar en helt automatiserad process från applikation till installation av den optiska gränssnittet. Inom ramen för det kommer man att under första året lägga särskilt fokus på Wavelength Division Multiplexing-centrerad aggregering och stadsnätslösning, plus småcellig övervakning. Flexibilitet, programmerbarhet och prestanda i nätet är de tre huvudfrågor man kommer att ägna sig åt.

 

Comments are closed.