Bioteknikorder till Partnertech

Partnertech och Biotage AB, med verksamhet inom biovetenskaplig forskning och utveckling, har sedan länge ett långtgående samarbete. Nu tar de båda företagen ytterligare ett steg. De utökar partnerskapet genom ett nytt avtal där Partnertech tar över merparten av Biotages instrumenttillverkning, som idag sker vid det företagets fabrik i Charlottesville i USA. Avtalet har ett värde om cirka 40 miljoner kronor per år och gäller initialt till och med 2011. Biotage och Partnertech har sedan en längre tid ett samarbete inom såväl utveckling som produktion av Biotages instrument. Det nya avtalet avser flytt av instrumenttillverkningen från Biotages fabrik i Charlottesville till Partnertechs kundcenter i Åtvidaberg. Det innebär att Partnertech, efter övertagande, kommer att tillverka i stort sett samtliga Biotages instrument. Transfer av produkter påbörjas omedelbart med första leveranser under juni och beräknas vara slutfört under tredje kvartalet i år.

Comments are closed.