Telenor protesterar

Telenor protesterar kraftigt mot att en tvångsförsäljning av deras ägarandel i den ryska teleoperatören VimpelCom snart kan komma att genomföras. Telenor menar att kravet på 1,72 miljarder dollar bygger på ett felaktigt domstolsbeslut och kommenterar nu ett ryskt pressmeddelande där det slås fast att Telenors aktieandel i VimpelCom snart kan komma att auktioneras ut. Telenor menar att ingen försäljning ska ske förrän saken prövats i ”alla nödvändiga domstolsinstanser”. Det är företaget Farimex som via en rysk domstol attackerat Telenors investeringar i den ryska mobilteleoperatören VimpelCom, då de anser sig lidit ekonomisk skada av hur representanter för den norska teleoperatören agerat i det företagets styrelse.

Comments are closed.